Dziś jest Wtorek, 02 Wrzesień 2014

Witamy na naszych stronach!

Gminny
Ośrodek Kultury
w Szczytnikach
62-865 Szczytniki
tel.: (062) 762 50 37


Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie warsztatów artystycznych dla loklanej społeczności w GOK-u

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie od października 2014r. do czerwca 2015r.
I. Szczegóły zamówienia:
1. Zamówienie dotyczy prowadzenia jednorazowych i cyklicznych warsztatów edukacyjno-artystycznych między innymi:
- tańca nowoczesnego, w tym także hip-hop oraz tańca towarzyskiego
- nauki śpiewu
- muzycznych i nauki gry na instrumentach
- różnorodnych warsztatów plastycznych zawierających elementy form tworzenia i zabawy poprzez malowanie, rysowanie, elementy grafiki, rzeźbienia
- teatralno-aktorskich, form działań scenicznych
- fotograficznych
2. Zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć w formie zamkniętej 1-3 miesięcznej, zakończonej publiczną prezentacją zdobytych umiejętności. dla grupy max. 20-25 osobowej
3. Rozliczenie końcowe prowadzonych zajęć nastąpi na podstawie zawartych umów na świadczenie usług i wystawionych faktur lub umów o dzieło i wystawionych rachunków do zawartych umów.
4. Propozycje zawarte w pkt.1 nie wyczerpują wszystkich propozycji warsztatów artystycznych jakimi zainteresowany jest Gminny Ośrodek Kultury określa jedynie podstawowe propozycje cieszące się największym zainteresowaniem w latach minionych. Jednocześnie Gminny Ośrodek Kultury oczekuje nowych interesujących form działań artystycznych zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych.
II. Wymagania stawiane oferentom
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a także posiadają odpowiednie doświadczenie, wiedzę i umiejętności.
III. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i przesłana mailem lub listownie na adres gok@szczytnikigok.pl , Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach, Popów 54/1, 62-865 Szczytniki
V. Wybór najlepszych ofert odbywać się będzie w oparciu o kryteria uwzględniające przedstawioną atrakcyjność prowadzenia zajęć, zaproponowaną cenę prowadzonych zajęć, uwzględniającą wiek uczestników oraz proponowane działania społeczno-integracyjne związane z charakterem prowadzonych zajęć

"Oto MY" 22 czerwca w Szczytnikach

Szczytnickie Lato odbywające się 22 czerwca w Szczytnikach jeśli by mówić tylko o pogodzie w niczym nie przypominało tytułowej letniej atmosfery -zimno, wietrznie i deszczowo. Ale na szczęście program imprezy spowodował, że atmosfera była gorąca, a to za sprawą trzech najważniejszych wydarzeń artystycznych tego dnia – występy dzieci i młodzieży wszystkich zespołów szkół z terenu gminy, premiery Szczytnickiego Musicalu Oto MY oraz wieczornego koncertu Dawida Kwiatkowskiego.

Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Opatówek 2014

Znamy już zwycięzców tegorocznego XIV Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Opatówku. W przesłuchaniach konkursowych uczestniczyło 114 mlodych wykonawców. Natomiast z 29 finalistami spotkaliśmy się w niedzielę 16 marca by jury zdecydowało kto jest najlepszy w kazdej z pięciu kategorii wiekowych
Wszystkich uczestników Festiwalu oceniało jury w składzie:
-Ewa Borowicz- Kasznicka
- Jacek Kasznicki
wokaliści grupy SUNDAY SINGERS:
- Anna Olas
- Katarzyna Regulska
- Eryk Szolc
- Adam Michalak


Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach © 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.