Dziś jest Sobota, 25 Październik 2014

Witamy na naszych stronach!

Gminny
Ośrodek Kultury
w Szczytnikach
62-865 Szczytniki
tel.: (062) 762 50 37


Powtórka ze Szczytnickiego Musicalu "Oto MY"

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na powtórkę z naszego Szczytnickiego Musicalu "Oto MY", który wystawialiśmy 22 czerwca w Szczytnikach podczas Szczytnickiego Lata. Wtedy pogoda nam nie sprzyjała. teraz nie mamy się czego obawiać bowiem prezentacja odbędzie się w nowo oddanej sali gimnastycznej ZS w Szczytnikach. Przy okazji będziemy mogli podziwiać nową szkołę i nową salę. Zapraszamy

Nowy sezon zajęć artystycznych w GOKu - zapraszmay do zapisów

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach i warsztatach artystycznych organizowanych przez GOK.
Zaproszenie adresowane jest zarówno do dzieci, jak i do młodzieży oraz osób dorosłych.
Czekamy na Wasze propozycje, w jakich zajęciach chcecie uczestniczyć co Was interesuje i pasjonuje.
Może to być tradycyjnie taniec, śpiew czy rysunek i malarstwo, ale może to być także chęć stworzenia całkowicie nowej grupy zajęć .
Zapisy przyjmuje do 10 października 2014. Po utworzeniu grupy liczącej minimum 10 a maksimum 20 osób, rozpoczniemy regularne spotkania.
Nowością wprowadzoną od tego roku będzie 3 miesięczny okres prowadzenia warsztatów, co stworzy możliwość, że osoby które nie znajda się w maksymalnej 20 zapisanych będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach w nowym cyklu po 3 miesiącach.
Zajęcia będą zajęciami odpłatnymi. Wyjątkiem będą w tym roku uczestnicy ubiegłorocznych zajęć grupy tanecznej IMPULS, którzy ze względu na sukces odniesiony podczas Powiatowego Przeglądu Tanecznego nie będą w tym roku ponosić kosztów uczestnictwa we wszystkich warsztatach i zajęciach.
Po szczegóły oraz w sprawie zapisów proszę dzwonić do GOKu numer Tel. 627625037, 604724465.

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie warsztatów artystycznych dla loklanej społeczności w GOK-u

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie od października 2014r. do czerwca 2015r.
I. Szczegóły zamówienia:
1. Zamówienie dotyczy prowadzenia jednorazowych i cyklicznych warsztatów edukacyjno-artystycznych między innymi:
- tańca nowoczesnego, w tym także hip-hop oraz tańca towarzyskiego
- nauki śpiewu
- muzycznych i nauki gry na instrumentach
- różnorodnych warsztatów plastycznych zawierających elementy form tworzenia i zabawy poprzez malowanie, rysowanie, elementy grafiki, rzeźbienia
- teatralno-aktorskich, form działań scenicznych
- fotograficznych
2. Zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć w formie zamkniętej 1-3 miesięcznej, zakończonej publiczną prezentacją zdobytych umiejętności. dla grupy max. 20-25 osobowej
3. Rozliczenie końcowe prowadzonych zajęć nastąpi na podstawie zawartych umów na świadczenie usług i wystawionych faktur lub umów o dzieło i wystawionych rachunków do zawartych umów.
4. Propozycje zawarte w pkt.1 nie wyczerpują wszystkich propozycji warsztatów artystycznych jakimi zainteresowany jest Gminny Ośrodek Kultury określa jedynie podstawowe propozycje cieszące się największym zainteresowaniem w latach minionych. Jednocześnie Gminny Ośrodek Kultury oczekuje nowych interesujących form działań artystycznych zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych.
II. Wymagania stawiane oferentom
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a także posiadają odpowiednie doświadczenie, wiedzę i umiejętności.
III. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i przesłana mailem lub listownie na adres gok@szczytnikigok.pl , Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach, Popów 54/1, 62-865 Szczytniki
V. Wybór najlepszych ofert odbywać się będzie w oparciu o kryteria uwzględniające przedstawioną atrakcyjność prowadzenia zajęć, zaproponowaną cenę prowadzonych zajęć, uwzględniającą wiek uczestników oraz proponowane działania społeczno-integracyjne związane z charakterem prowadzonych zajęć


Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach © 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.