Dziś jest Czwartek, 02 Kwiecień 2020

Witamy na naszych stronach!

Gminnyyy
Ośrodek Kultury
w Szczytnikach
62-865 Szczytniki
tel.: (062) 762 50 37


Zajęcia GOK w internecie

Drodzy mieszkańcy gminy Szczytniki.
Już kilka tygodni żyjemy w nowej, niezwykłej dla nas rzeczywistości.
Zamarło życie towarzyskie, kulturalne, kontakty bezpośrednie.
Nie wiadomo jak długo ten stan będzie determinował nasze życie.
Niewiele wskazuje na to, by wróciły w tym sezonie normalne zajęcia i warsztaty artystyczne w GOKu (Ci którzy dokonali już wpłat za udział w zajęciach w okresie wiosenno-letnim będą mieli w ciągu kilku najbliższych dni zwrócone na konta wpłacone kwoty), ale w obecnych czasach mamy internet, mamy media społecznościowe i mamy siebie z naszymi kreatywnymi pomysłami.
Tak też jest i z instruktorami współpracującymi z naszym ośrodkiem kultury.
Stąd też wychodzimy z inicjatywa dla wszystkich zainteresowanych udziałem w naszych (oczywiście bezpłatnych) zajęciach internetowych.
Na tę chwilę mamy następujące propozycje:
najprawdopodobniej w tym tygodniu najpóźniej na początku kolejnego ruszamy z zajęciami tanecznymi. Będą to filmy instruktażowe docelowo kierowane dla trzech grup: dla najmłodszych, dla młodzieży oraz dla dorosłych zumba lub aerobik.
jeszcze w tym tygodniu ruszymy ze specjalną ofertą przygotowań do Wielkanocy poprzez warsztaty Wielkanocne Ozdoby- coś z niczego. Wykorzystacie to co jest w domu, po co nie trzeba specjalnie wychodzić z domu. Te warsztaty adresujemy do dzieci i ich opiekunów, wspólnie rodzinnie, możemy zabawić się w tworzenie fantastycznych ozdób na najbliższe święta.

Jeśli nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem ze strony naszej społeczności gminnej, będziemy próbowali ją poszerzać o kolejne formy aktywności artystycznej, plastycznej, muzycznej.
By uczestniczyć w naszych propozycjach potrzebujemy tylko od uczestników dwóch rzeczy dołączenia do naszej grupy na facebooku oraz przysłania na adres gok@szczytnikigok.pl adresu mailowego do przesyłania materiałów.
Czekamy na Wasze zgłoszenia z informacjami jakimi zajęciami jesteście zainteresowani.
Oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby takie informacja w dniu dzisiejszym 1 kwietnia były tylko żartem, ale niestety to co dzieje się wokół nas to prawda , a ta sytuacja wymusza nowe wyzwania.

Zawieszenie zajęć w GOKu

Gminny Ośrodek Kultury wypełniając odgórne zalecenia informuje o zawieszeniu na czas nieokreślony zajęć i warsztatów artystycznych na terenie gminy Szczytniki. O wznowieniu zajęć będziemy informować.

Zapraszamy do składania ofert na sezon imprez plenerowych w 2020r

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach w ramach planowanych do realizacji imprez plenerowych w roku 2020, zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na ustawienie stanowisk urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży (wesołe miasteczko, zjeżdżalnie, skakańce, karuzele itp.) oraz stoiska handlowego z zabawkami itp

I. Szczegóły zamówienia:
1. Zamówienie dotyczy imprez plenerowych realizowanych na terenie gminy w terminach
- 30 maja ( sobota) Gminny Dzień Dziecka
- 27 czerwca (sobota) Szczytnickie Lato 2020 - Szczytniki
- 23 sierpnia( niedziela) Dożynki Gminno-Parafialne w Szczytnikach

2. Zamówienie dotyczy składania ofert
- na obsługę gastronomiczną obejmującą tylko sprzedaż lodów, gofrów. Oferent zobowiązuje się do opłaty z tytułu wyłączności na ww. handel, posiadania odpowiednich zezwoleń na handel gastronomiczny, oraz posprzątania po imprezie. Organizator nie gwarantuje zapewnienia podłącza siłowego prądu .
- na dowiezienie, ustawienie i obsługę w dniu imprezy urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży typu karuzele, zjeżdżalnie, urządzenia dmuchane, akumulatorowe pojazdy itp. Organizator zapewnia tylko i wyłącznie podłączenie do gniazda 230V. W przypadku poboru większej mocy Oferent zobowiązany jest do zaopatrzenia w odpowiedni generator prądu. Ponadto Oferent zobowiązany jest do opłaty z tytułu wyłączności na ww. usługę oraz posiadania odpowiednich koncesji i certyfikatów bezpieczeństwa urządzeń.
- na ustawienie stoiska lub stoisk (max.3) z zabawkami, balonami i innymi atrakcjami dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem innych art. Spożywczych niż popcorn i wata cukrowa. Organizator zapewnia wyłączność na sprzedaż asortymentu zabawek dla dzieci natomiast nie zapewnia wyłączności na sprzedaż balonów, popcornu i waty cukrowej. Organizator zapewnia tylko i wyłącznie podłączenie do gniazda 230V. Oferent zobowiązany jest do posiadania wszelkich niezbędnych dokumentów i sprzętu zezwalającego na prowadzenie ww. handlu oraz do opłaty z tytułu wyłączności na ww. usługę.

II. Wymagania stawiane oferentom
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a także posiadają odpowiednie doświadczenie, wiedzę i umiejętności.

III. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana.

IV. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.03.2020r. mailem: na adres: gok@szczytnikigok.pl, listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach, Popów 54/1, 62-865 Szczytniki lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury. Kontakt telefoniczny 627625037 lub 604724465.

V. Wybór najlepszych ofert odbywać się będzie w oparciu o kryteria uwzględniające zaproponowaną kwotę opłaty za wyłączność prowadzonej usługi, przedstawioną atrakcyjność oferty oraz doświadczenie w realizacji podobnych zleceń. O wynikach wyboru ofert zainteresowani będą powiadomieni do dnia 30 marca 2020r.

VI. Wszelkie szczegóły dotyczące wymienionych imprez, w tym atrakcyjność programu imprezy, wykonawcy artystyczni, planowana liczba uczestników dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczytnikach, pod numerem tel. 627625037 lub adresem mailowym gok@szczytnikigok.pl

Artystyczne Warsztaty Świąteczne dla dzieci w Stawie

W czwartek 5 grudnia odbyły się pierwsze po remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Stawie zajęcia artystyczno – kreatywne dla dzieci i młodzieży organizowane przez GOK we współpracy z OSP i sołectwem w Stawie.


Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach © 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.