Dziś jest Niedziela, 23 Luty 2020

Witamy na naszych stronach!

Gminnyyy
Ośrodek Kultury
w Szczytnikach
62-865 Szczytniki
tel.: (062) 762 50 37Zapraszamy do składania ofert na sezon imprez plenerowych w 2020r

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach w ramach planowanych do realizacji imprez plenerowych w roku 2020, zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na ustawienie stanowisk urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży (wesołe miasteczko, zjeżdżalnie, skakańce, karuzele itp.) oraz stoiska handlowego z zabawkami itp

I. Szczegóły zamówienia:
1. Zamówienie dotyczy imprez plenerowych realizowanych na terenie gminy w terminach
- 30 maja ( sobota) Gminny Dzień Dziecka
- 27 czerwca (sobota) Szczytnickie Lato 2020 - Szczytniki
- 23 sierpnia( niedziela) Dożynki Gminno-Parafialne w Szczytnikach

2. Zamówienie dotyczy składania ofert
- na obsługę gastronomiczną obejmującą tylko sprzedaż lodów, gofrów. Oferent zobowiązuje się do opłaty z tytułu wyłączności na ww. handel, posiadania odpowiednich zezwoleń na handel gastronomiczny, oraz posprzątania po imprezie. Organizator nie gwarantuje zapewnienia podłącza siłowego prądu .
- na dowiezienie, ustawienie i obsługę w dniu imprezy urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży typu karuzele, zjeżdżalnie, urządzenia dmuchane, akumulatorowe pojazdy itp. Organizator zapewnia tylko i wyłącznie podłączenie do gniazda 230V. W przypadku poboru większej mocy Oferent zobowiązany jest do zaopatrzenia w odpowiedni generator prądu. Ponadto Oferent zobowiązany jest do opłaty z tytułu wyłączności na ww. usługę oraz posiadania odpowiednich koncesji i certyfikatów bezpieczeństwa urządzeń.
- na ustawienie stoiska lub stoisk (max.3) z zabawkami, balonami i innymi atrakcjami dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem innych art. Spożywczych niż popcorn i wata cukrowa. Organizator zapewnia wyłączność na sprzedaż asortymentu zabawek dla dzieci natomiast nie zapewnia wyłączności na sprzedaż balonów, popcornu i waty cukrowej. Organizator zapewnia tylko i wyłącznie podłączenie do gniazda 230V. Oferent zobowiązany jest do posiadania wszelkich niezbędnych dokumentów i sprzętu zezwalającego na prowadzenie ww. handlu oraz do opłaty z tytułu wyłączności na ww. usługę.

II. Wymagania stawiane oferentom
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a także posiadają odpowiednie doświadczenie, wiedzę i umiejętności.

III. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana.

IV. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.03.2020r. mailem: na adres: gok@szczytnikigok.pl, listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach, Popów 54/1, 62-865 Szczytniki lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury. Kontakt telefoniczny 627625037 lub 604724465.

V. Wybór najlepszych ofert odbywać się będzie w oparciu o kryteria uwzględniające zaproponowaną kwotę opłaty za wyłączność prowadzonej usługi, przedstawioną atrakcyjność oferty oraz doświadczenie w realizacji podobnych zleceń. O wynikach wyboru ofert zainteresowani będą powiadomieni do dnia 30 marca 2020r.

VI. Wszelkie szczegóły dotyczące wymienionych imprez, w tym atrakcyjność programu imprezy, wykonawcy artystyczni, planowana liczba uczestników dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczytnikach, pod numerem tel. 627625037 lub adresem mailowym gok@szczytnikigok.pl

Artystyczne Warsztaty Świąteczne dla dzieci w Stawie

W czwartek 5 grudnia odbyły się pierwsze po remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Stawie zajęcia artystyczno – kreatywne dla dzieci i młodzieży organizowane przez GOK we współpracy z OSP i sołectwem w Stawie.

Niepodległa do Hymnu w Gminie Szczytniki

Zapraszamy do udziału w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości i włączenia się w ogólnopolską akcję, która jak się okazuje także z powodzeniem prowadzona jest poza granicami naszego kraju - Niepodległa do Hymnu. Szczegóły poniżej. Jeszcze raz zapraszamy.

Koncert i wernisaz Młodych Artystów z GOK

W sobotę 30 marca mieliśmy doskonałą okazję do obejrzenia i wysłuchania młodych talentów artystycznych z grup działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczytnikach. Obejrzeliśmy zarówno grupy wokalne, grupę taneczną, ale także, a właściwie w tym roku głównie, wernisaż obrazów stworzonych przez dwie najstarsze grupy plastyczne. Fantastyczne występy, piękne prace, a na koniec nie lada gratka - wystawa wybranych dzieł malarskich artysty z naszej gminy, nauczyciela plastyki i instruktora z GOKu Jaromira Sowy.

Znamy finalistów 19 Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Znamy już finalistów 19 Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2019. W sobotę 13 kwietnia w półfinale, który odbył się w Szczytnikach wystąpiło 74 wykonawców z 84 zgłoszonych z 11 gmin powiatu kaliskiego. Warto dodać, że w eliminacjach gminnych, które odbywały się przez cały marzec, w sumie wystąpiło ponad 160 wykonawców w trzech kategoriach wiekowych. Organizatorami Festiwalu są Gminne Ośrodki Kultury w Szczytnikach i Opatówku przy współpracy Starostwa Powiatowego w Kaliszu i gmin powiatu kaliskiego Finał festiwalu odbędzie się w GOKu w Opatówku w niedzielę 28 kwietnia od godz. 15.00. Dwa dni wcześniej finaliści spotkają się na specjalnych warsztatach wokalnych z jurorami Erykiem Szolcem i Adamem Michalakiem w salach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu


Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach © 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.