Dziś jest Wtorek, 26 Marzec 2019

Witamy na naszych stronach!

Gminnyyy
Ośrodek Kultury
w Szczytnikach
62-865 Szczytniki
tel.: (062) 762 50 37ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ IMPREZ PLENEROWYCH W 2019R.

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach w ramach planowanych do realizacji imprez plenerowych w roku 2019, zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na ustawienie stanowisk urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży (wesołe miasteczko, zjeżdżalnie, skakańce, karuzele itp.) oraz stoiska handlowego z zabawkami itp

I. Szczegóły zamówienia:
1. Zamówienie dotyczy imprez plenerowych realizowanych na terenie gminy w terminach
- 22 czerwca (sobota) Szczytnickie Lato 2019 - Szczytniki
- 21 lipca Regionalny Konkurs Kulinarny „SMAKI LGD” połączony z Festynem Rodzinnym-Szczytniki
- 15 sierpnia 100-lecie OSP w Kuczewoli i Gminne Święto Strażaka - Kuczewola
- 25 sierpnia Dożynki Gminno-Parafialne

2. Zamówienie dotyczy składania ofert
- na obsługę gastronomiczną obejmującą tylko sprzedaż lodów, gofrów. Oferent zobowiązuje się do opłaty z tytułu wyłączności na ww. handel, posiadania odpowiednich zezwoleń na handel gastronomiczny, oraz posprzątania po imprezie. Organizator nie gwarantuje zapewnienia podłącza siłowego prądu .
- na dowiezienie, ustawienie i obsługę w dniu imprezy urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży typu karuzele, zjeżdżalnie, urządzenia dmuchane, akumulatorowe pojazdy itp. Organizator zapewnia tylko i wyłącznie podłączenie do gniazdo 230V. W przypadku poboru większej mocy Oferent zobowiązany jest do zaopatrzenia w odpowiedni generator prądu. Ponadto Oferent zobowiązany jest do opłaty z tytułu wyłączności na ww. usługę oraz posiadania odpowiednich koncesji i certyfikatów bezpieczeństwa urządzeń.
- na ustawienie stoiska lub stoisk (max.3) z zabawkami, balonami i innymi atrakcjami dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem art. spożywczych. Organizator zapewnia tylko i wyłącznie podłączenie do gniazda 230V. Oferent zobowiązany jest do posiadania wszelkich niezbędnych dokumentów i sprzętu zezwalającego na prowadzenie ww. handlu oraz do opłaty z tytułu wyłączności na ww. usługę.

II. Wymagania stawiane oferentom
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a także posiadają odpowiednie doświadczenie, wiedzę i umiejętności.

III. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana.

IV. Oferty należy składać w terminie do dnia 28.02.2019r. mailem: na adres: gok@szczytnikigok.pl, listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach, Popów 54/1, 62-865 Szczytniki lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury. Kontakt telefoniczny 627625037 lub 604724465.

V. Wybór najlepszych ofert odbywać się będzie w oparciu o kryteria uwzględniające zaproponowaną kwotę opłaty za wyłączność prowadzonej usługi, przedstawioną atrakcyjność oferty oraz doświadczenie w realizacji podobnych zleceń. O wynikach wyboru ofert zainteresowani będą powiadomieni do dnia 15 marca 2019r.

VI. Wszelkie szczegóły dotyczące wymienionych imprez, w tym atrakcyjność programu imprezy, wykonawcy artystyczni planowana liczba uczestników dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczytnikach, pod numerem tel. 627625037 lub adresem mailowym gok@szczytnikigok.pl

Rozstrzygnięcia etapu gminnego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy pożarom".

Poniżej przedstawiamy protokół z obrad jury etapu gminnego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy pożarom".
Poznajmy więc zwycięzców i wyróżnionych, których prace przechodzą także do dalszego etapu powiatowego.
Wręczenie nagród laureatom gminnej rywalizacji nastąpi podczas tegorocznego Szczytnickiego Lata w czerwcu.
Poniżej zwycięskie prace I miejsca:

Sport, Radość i Słońce na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Fantastyczna, słoneczna pogoda towarzyszyła wszystkim, którzy wraz ze swoimi rowerami i motocyklami pojawili się w sobotę 10 listopada pod szkołą w Stawie na naszym gminnym Niepodległościowym Rajdzie Rowerowym odpowiadając na apel organizatorów. Wszystkich powitał w tym wyjątkowym dniu Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht wyrażając radość z tak licznej grupy uczestników rajdu i życząc szczęśliwego i bezpiecznego przejazdu.
Kilkadziesiąt osób w tym uczniowie i nauczyciele - przedstawiciele wszystkich gminnych szkół, radni, pracownicy gminnych instytucji i urzędu gminy, strażacy oraz po prostu mieszkańcy gminy wyruszyli w trasę przyozdabiając rowery i motory w biało-czerwone balony i wiatraczki, z przypiętymi , przygotowanymi przez uczniów szkoły w Stawie, kotylionami, z muzyką graną przez Orkiestrę Dętą w Stawie.

Szczytnickie Lato 2018

Niespełna 160 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ale i przedszkoli ,odebrało w tym roku z rąk Wójta Gminy Szczytniki Marka Albrechta nagrody rzeczowe i dyplomy za promowanie swoimi osiągnięciami Gminy Szczytniki w powiecie, województwie, a także na szczeblu krajowym.
W sobotę 23 czerwca podczas dorocznego Festynu „Szczytnickie Lato” mieliśmy okazję poznać i pogratulować naszej niezwykle utalentowanej młodzieży.

Gminny Dzień Dziecka 2018

Wizyta niezapowiedzianych gości, deszczu i burzy, spowodowała, że Gminny Dzień Dziecka odbywający się w sobotę 2 czerwca w Szczytnikach, miał skrócony przebieg i nie wszystkie punkty programu udało się zrealizować.
Dzieci przez pierwsze godziny zabawy z okazji ich święta mogły jednak zaprezentować na scenie swoje talenty wokalne i taneczne w ramach grup prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury, skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni i pałacyku do skakania, w tym roku darmowych, przygotowanych specjalnie dla dzieci przez głównych organizatorów Festynu. Była także okazja do wspólnych zabaw i konkursów na scenie i pod sceną w ramach programu Bajkowy Świat Dziecka.


Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach © 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.