Dziś jest Czwartek, 21 Styczeń 2021

Witamy na naszych stronach!

Gminnyyy
Ośrodek Kultury
w Szczytnikach
62-865 Szczytniki
tel.: (062) 762 50 37Wybierz interesującą Cię sekcję

Plastyka

W starożytnej Grecji początkowo rysowanie, malowanie i pisanie określano jednym słowem - graphein (od nazwy przyrządu rysunkowego). Później słowo to zyskiwało różne odmiany, jednakże to co było związane z rysowaniem odnosiło się zawsze do słowa grapho (np. skiagraphe - rysunek perspektywiczny). Rzymianie początkowo posługiwali się greckim pojęciem graphis (takiego słowa używał Witruwiusz). Potem słowo linea zaczęto rozumieć jako linię lub kreskę i stąd u Pliniusza pojawia się termin pictura linearis. Disegno używane w renesansie jest formą dawniejszego słowa disigno, pochodzącego z kolei od signo - znak. Średniowieczna łacina na określenie m. in. rysunku stosowała wieloznaczne terminy imago lub figura. W Bizancjum język związany z rysowaniem był bardzo bogaty. Była to rozwinięta wersja terminologii greckiej. Najbardziej ogólnym pojęciem było diagrapsas (dosłownie: powstałe w wyniku rysowania lub ciągnięcia linii). W językach słowiańskich termin rysunek stał się powszechny w XVI w. Wcześniej w użyciu były słowa kreska i pisanie oraz ich odmiany.

Zasadniczo terminy oznaczające rysunek powstawały wg dwóch formuł, w zależności od tego jak pojmowano sam rysunek. Był on więc albo tym, co powstawało w wyniku czynności rysowania ostrym narzędziem (np. greckie graphein), albo czymś co posiada linie (np. łacińskie pictura linearis). Z nich wykształciło się pojęcie trahere, które definiowało rysunek jako efekt wyciągania linii i którego wpływ można obserwować w wielu językach europejskich. Popularne disegno oznacza coś, co ma w sobie głębszy zamysł. Na wschodzie Europy ważnym dla określenia rysunku był fakt oddzielania od siebie dwóch stref (kreska).

Instruktor grupy plastyczno-malarskiej Jaromir Sowa

Instruktorem grupy plastycznej jest Jaromir Sowa znany i szalenie lubiany w gminie artysta plastyk, malarz i nauczyciel.
Spod jego czujnej ręki i wprawnego oka wyszło wiele talentów o uzdolnieniach plastycznych w naszej gminie.
Oprócz zajęć z młodzieżą Jarek, jak go wszyscy nazywamy, jest twórcą dekoracji wielu uroczystości odbywających się na terenie gminy.

Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczytnikach

Spora grupa dzieci i młodzieży z gminy Szczytniki postanowiła aktywnie spędzić czas ferii zimowych na zajęciach przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Prawie 150 uczestników zajęć znalazło właściwe dla siebie wybierając taniec towarzyski, warsztaty HIP HOP i Breakdance lub warsztaty lepienia z gliny.

Sekcja plastyczna 2009

Sekcja plastyczna przy Gminnym Ośrodku Kultury działa od początku istnienia GOK-u.

Nasze Kartki Bożonarodzeniowe 2009

Młodzież grup plastycznych działających w GOK-u przygotowała swoją kolekcję tegorocznych kartek bożonarodzeniowych.

Wszystkie kartki zostały oczywiście wykonane ręcznie przez ich autorów pod czujnym okiem instruktora Jaromira Sowy.

Kartki zostały wysłane na konkursy: XIII Wielkopolski Konkurs Plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową organizowany przez Dom Kultury w Pleszewie oraz na powiatowy konkurs plastyczny.

Rozstrzygnięcia konkursów już w grudniu czekamy więc na dobre wieści z obu konkursów.

A kartki bożonarodzeniowe 2009 naszych młodych plastyków można zobvaczyć w naszej galerii.

GALERIA KARTKI ŚWIĄTECZNE 2009

Nasze malarki triumfowały na konkursie plastycznym w Środzie Wielkopolskiej

Uczestniczki zajęć plastycznych w GOK-u, które zakwalifikowały się do finału Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego " Piekna nasza Polska cała..." odbywającego się w Środzie Wielkopolskiej, a zorganizowanego przez tamtejsze Starostwo Powiatowe odniosły ogromny sukses zdobywając dwie nagrody główne i dwa wyróżnienia.

Wyróżnienie dla Justyny Owczarek

Jest się czym pochwalić, więc chwalimy talent plastyczny Justyny Owczarek z najstarszej grupy plastycznej GOku, która otrzymała wyróżnienie za swoją pracę na Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moje Miejsce na Ziemi”

Serdecznie gratulujemy

Ferie kreatywnych artystów

Zakończyły się ferie i zakończyły się także Kreatywne Zajęcia Plastyczne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach od poniedziałku do piątku w drugim tygodniu ferii.
W warsztatach odbywających się w sali GOKu w Szczytnikach uczestniczyła czterdziestka dzieci z terenu gminy Szczytniki i nie tylko, w wieku od pięciu do kilkunastu lat, podzielonych na dwie grupy.


Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach © 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.