Dziś jest Niedziela, 12 Lipiec 2020

Witamy na naszych stronach!

Gminnyyy
Ośrodek Kultury
w Szczytnikach
62-865 Szczytniki
tel.: (062) 762 50 37


Wędrująca Galeria Sztuk Plastycznych


Można już podziwiać prace uczestników zajęć w GOK prezentowane w naszje nowej galerii. Jest to projekt realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Długosz Królewski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4”LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji było powstanie galerii plastycznej promującej lokalną twórczość artystyczną dzieci, młodzieży i dorosłych amatorów z terenu gminy, w zakupionych 10 gablotach wolnostojących umiejscowionych w ogólnodostępnych miejscach publicznych na terenie gminy. Prezentacja i promocja w otwartej przestrzeni publicznej zarówno prac plastycznych, grafiki, zdjęć artystycznych. Stworzenie możliwości prezentacji swoich, często ukrytych talentów także dorosłej części mieszkańców gminy, którzy chcieliby pokazać lokalnej społeczności swoje prace. Wpływa to bezpośrednio zarówno na promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej, ale także na stworzenie możliwości do podnoszenia i doskonalenia umiejętności mieszkańców obszaru gminy

Operacja dotyczy umieszczenia w 10 punktach przestrzeni publicznej wytyczonych wspólnie przez GOK i właściwy wydział Urzędu Gminy, na terenie gminy Szczytniki gablot wolnostojących o wymiarach 150x100 cm, wyposażonych w bezpieczną szybę. W gablotach tych prezentowane będą mieszkańcom lokalnej społeczności prace plastyczne, informacje, grafiki, prace fotograficzne lokalnych artystów amatorów. Byłyby to prace tworzone w ramach zajęć plastycznych w ośrodku kultury, prace laureatów konkursów malarskich, fotograficznych, wystawy tematyczne itp. Jak wskazuje tytuł operacji prace będą w danym miejscu prezentowane tylko przez pewien określony okres czasu ok.3 tygodni następnie będą przenoszone w inne miejsce, do kolejnej gabloty, natomiast prace z tej gabloty będą przenoszone do następnej. W ten sposób powstanie właśnie „wędrująca galeria”, a pokazywane prace obejrzy większość mieszkańców gminy. Głównym powodem wyjścia z galerią w przestrzeń publiczną jest brak odpowiednich możliwości lokalowych na terenie gminy, w szczególności brak odpowiedniej sali GOK do prezentacji takich prac. Innym powodem jest element zainteresowania lokalnej społeczności pracami zdolnych artystów-amatorów, dzieci i młodzieży, ale także dorosłych mieszkańców.


Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach © 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.