Dziś jest Niedziela, 07 Czerwiec 2020

Witamy na naszych stronach!

Gminnyyy
Ośrodek Kultury
w Szczytnikach
62-865 Szczytniki
tel.: (062) 762 50 37


Gmina Szczytniki obchodziła Narodowe Święto Niepodległości


Z trzydniowym wyprzedzeniem, w niedzielę 8 listopada mieszkańcy Gminy Szczytniki wspólnie uczestniczyli w Narodowym Święcie Niepodległości odpowiadając na zaproszenie Wójta Gminy Szczytniki, Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach i Dyrekcji Zespołu Szkół w Stawie.

Sala Zespołu Szkół w Stawie wypełniona była tłumnie tymi, którzy wspólnie przyszli świętować, wspominać i radować się. Nie zabrakło seniorów gminy, ale także, co może cieszyć, sporej ilości młodzieży i dzieci - także tych najmniejszych i najmłodszych.
Wśród uczestników spotkania byli także gospodarze gminy Wójt Marek Albrecht i Przewodniczący Rady Bogdan Augustyniak oraz radni gminy.

Program artystyczny obchodów Święta Niepodległości składał się z czterech bloków.

Pierwszym z nich były prezentacje wokalne polskich utworów powiązanych wspólnym hasłem „ Współczesne Odcienie Patriotyzmu”. I tak jak wskazywał tytuł koncertu mieliśmy doskonałą okazję do przypomnienia sobie piosenek zarówno tych z kanonu patriotycznego „Rozkwitały pąki białych róż”, „Piechota” czy „Kiedy żołnierze wracają”, ale także utworów takich jak „Biały Krzyż” Czerwonych Gitar, „Dziwny jest ten świat” i „Warszawa” Czesława Niemena, „Jeszcze się tam żagiel bieli” Alicji Majewskiej, „Polskie skrzydła” Danuty Rinn, „Powrócisz tu” Ireny Santor czy również „Biała flaga” Republiki oraz ku uciesze zgromadzonej publiczności radośnie wykonany przez najmłodszych występujących z ZS w Marchwaczu utwór znany z programu telewizyjnego „ Kocham Cię Polsko!”.
Doboru wszystkich wykonywanych piosenek dokonali występujący, wspólnie ze swoimi nauczycielami, a byli to:
- Uczniowie ZS w Szczytnikach i ZS w Marchwaczu przygotowani przez Panią Agnieszkę Pogorzelec
- Uczniowie ZS w Radliczycach i ZS w Stawie przygotowani przez akompaniującego im także na gitarze Pana Rafałą Paczkowskiego
- Uczniowie ZS w Iwanowicach przygotowani przez Panią Monikę Kuberę
Koncert zakończyła swoją interpretacją piosenki Warszawa Czesława Niemena Anna Płóciennik absolwentka gimnazjum ZS w Stawie współpracująca także z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczytnikach.

W drugiej części spotkania zebrani obejrzeli doskonale przygotowane widowisko słowno- muzyczne odnoszące się do historii Państwa Polskiego, okresu zaborów i odzyskania Niepodległości 11 listopada 1918r. Niezwykle, artystycznie na najwyższym poziomie, widowisko przygotowali nauczyciele ZS w Stawie Jagoda Mądrzejewska i Rafała Paczkowski, przy współpracy choreograficznej Pani Ewy Paczkowskiej. Za barwną scenografię natomiast odpowiedzialna była Pani Janina Antczak.

Spotkanie w Sali Zespołu Szkół zakończyło wystąpienie Pana Mieczysława Walczykiewicza odnoszące się do historii między innymi wojny bolszewickiej 1920r i udziału w niej mieszkańców gminy Szczytniki.

Nie był to jednak ostatni element Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości bowiem po wspomnianym historycznym rysie Pana Walczykiewicza wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do udziału w Marszu Niepodległościowym pod pomnik ofiar II Wojny Światowej w Stawie, gdzie Wójt Gminy i Przewodniczący Rady złożyli okolicznościowe kwiaty i znicze.

Znicze i lampki, przygotowane przez GOK w Szczytnikach, zapaliła również zgromadzona młodzież. Okolicznościowy koncert przy pomniku zagrała także Orkiestra Dęta OSP w Stawie.

Ostatnim elementem wspólnego świętowania rocznicy Odzyskania Niepodległości było wypuszczenie, przez zgromadzonych przy pomniku, prawie stu lampionów, które zapalone wzbijały się w ciemne, rozgwieżdżone niebo rozświetlając swoją wędrówkę daleko poza obszar Gminy Szczytniki.
W rozkładaniu i zapalaniu lampionów, przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury uczestniczyli wszyscy bez wyjątku, zarówno dorośli jak i młodzież, dzieci i ich dziadkowie, mieszkańcy gminy i jej włodarze.

W imieniu organizatorów pragniemy przekazać serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniach, organizacji i przebiegu uroczystości nauczycielom i pracownikom z ZS w Stawie, wymienionym wyżej nauczycielom przygotowującym występy młodzieży, Orkiestrze Dętej OSP w Stawie za koncert w trudnych pogodowo warunkach atmosferycznych, strażakom z OSP w Stawie za zabezpieczenie drogi Marszu pod pomnik i Panu Stanisławowi Błaszkowiakowi za użyczenie pojazdów do transportu elementów scenicznych.

Osobne podziękowania należą się bez wątpienia młodzieży Gminy Szczytniki, która tak licznie i chętnie uczestniczyła we wszystkich elementach Gminnych Obchodów Święta Niepodległości.


Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach © 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.